Algemene voorwaarden

* Gelieve 30 minuten voor aanvang van de massage niet meer te eten.
* Geen alcoholische dranken voor de massage.
* Kies voor gemakkelijk zittende kleding. Massage olie kan vlekken veroorzaken!
* Massagepraktijk Chris Peters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandeling. M.a.w. je ondergaat de behandeling volledig op eigen risico.
* Bij twijfel over een aandoening of blessure  kan worden besloten om af te zien van het geven van een massage en door te verwijzen naar een arts, therapeut of specialist.
* Ben je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist of gebruik je medicijnen, dan is het zinvol met je behandelaar te overleggen of een massage verstandig is.
* De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek verstrekt , zodat de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan worden uitgevoerd.
* Een goede hygiëne en een veilige sfeer voor jou en mij is vanzelfsprekend bij de massage.
* Binnen mijn praktijk worden geen erotische handelingen verricht en insinuaties of opmerkingen van dien aard worden niet getolereerd. Je wordt dan verzocht de praktijk te verlaten.
* Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uitschakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de massage.
* Bij het maken van een afspraak worden persoonlijke gegevens genoteerd, deze worden 

  vertrouwelijk behandeld; zonder je toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
* Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je, dat je de praktijk niet 

  aansprakelijk zal stellen voor welke gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen van de 

  massage dan ook.